Polski Komitet Automatyzacji Kopalń Głębinowych i Odkrywkowych PCAMC
 jest polską komórką International Committee on Automation of Mines and Quarries ICAMC działającą przy World Mining Congress.

Zadania i cele PCAMC

 • upowszechnianie i promowanie idei automatyki oraz jej zastosowań w górnictwie i w związanych z nim innych gałęziach przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć polskich;
 • aktywizacja wymiany doświadczeń naukowo-badawczych i rozwojowych pomiędzy krajowymi instytucjami naukowymi a jednostkami zaplecza badawczo-konstrukcyjnego i projektowego, realizującymi zadania w zakresie automatyki;
 • rozwijanie i popieranie udziału we współpracy międzynarodowej w zakresie szeroko rozumianej automatyzacji: automatyki – informatyki – telekomunikacji;
 • inspirowanie i nawiązywanie współpracy z jednostkami pracującymi w zakresie rozwoju technologii, techniki i organizacji oraz z odpowiednimi jednostkami decyzyjnymi, w celu wyboru obiektów mogących podlegać automatyzacji, opracowania modeli ich działania, a także określenia uzasadnionych funkcjonalnie i ekonomicznie funkcji celu zadań automatyzacji, algorytmów działania jej układów, jak też metod prognozowania oraz oceny jej skutków.
Pobierz statut PCAMC

Aby zostać członkiem stowarzyszenia PCAMC należy wypełnić deklarację i wysłać do Zarządu Stowarzyszenia PCAMC


Działalność Członków Stowarzyszenia PCAMC
dr inż. Kazimierz Miśkiewicz Ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej jako elektryk górniczy. Pracował w Katedrze Elektryfikacji i Automatyzacji w latach 1973 – 2013. Prowadził wykłady i zajęcia laboratoryjne z takich przedmiotów jak Telekomunikacja w Górnictwie, Teleinformatyka w Górnictwie, Metody Komputerowe w Elektryce, Podstawy Elektrotechniki. Jego zainteresowania naukowe dotyczą telekomunikacji w kopalniach podziemnych, kompatybilności elektromagnetycznej oraz komputerowego wspomagania projektowania sieci elektroenergetycznych. Jest współautorem kilkunastu monografii i skryptów, w tym takich jak:
 • Krasucki F., Electromagnetic Compatibility in Mining. Selected Problems,
 • Cierpisz S., Miśkiewicz K., Musioł K., Wojaczek A.: Systemy gazometryczne w górnictwie,
 • Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Systemy radiokomunikacji z kablem promieniującym w kopalniach podziemnych,
 • Miśkiewicz K., Wojaczek A., Wojtas P.: Systemy dyspozytorskie kopalń podziemnych i ich integracja, wybrane problemy,
 • Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Telekomunikacja w górnictwie. Systemy łączności telefonicznej, alarmowej i głośnomówiącej
 • Miśkiewicz K., Wojaczek A.: Telekomunikacja w górnictwie. Wybrane zagadnienia teletransmisyjne

Jest współautorem oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania kopalnianych sieci niskonapięciowych SNN.
Był członkiem Zespołu Atestacji Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Brał udział w opracowaniu ponad 200 opinii atestacyjnych i ocen wyrobów.
Jest autorem i współautorem ponad 130 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest współautorem wielu projektów budowy, i modernizacją kopalnianych systemów telekomunikacyjnych.
Był sekretarzem Sekcji Cybernetyki w Górnictwie Komitetu Górnictwa PAN (1998 – 2016).
W latach 1997 – 2016 brał udział w organizacji krajowych konferencji naukowo-technicznych ATI (Automatyka, Telekomunikacja, Informatyka), oraz międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych takich jak ICAMC 1995 (International Committee on Automation of Mines and Quarries) oraz IFAC Workshop MMM’2006 (Automation in Mining, Mineral and Metal Industry)
dr inż. Leszek Kasprzyczak Absolwent Politechniki Śląskiej i Politechniki Opolskiej, autor i współautor 3 patentów oraz artykułów naukowych w czasopismach naukowo-technicznych w kraju i za granicą. W latach 2007-2016 pracował jako adiunkt w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG, gdzie kierował zespołami budującymi mobilne roboty do stref zagrożonych wybuchem. Obecnie jest specjalistą ds. bezpieczeństwa maszyn (CMSE) w międzynarodowej korporacji PILZ oraz współpracuje w ramach 4 Komitetów Technicznych z Polskim Komitetem Normalizacyjnym biorąc czynny udział w opracowywaniu Polskich Norm.
Aktualne publikacje:
Kasprzyczak L. Zmiany w szóstej edycji EN 60204-1, Napędy i Sterowanie Nr 12 l Grudzień 2019 r, ss.70-73
mgr inż. Stefan Rygulski Absolwent Politechniki Śląskiej, współautor 1 patentu w dziedzinie systemów bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych. W latach 1987-2010 pracował jako elektronik - konstruktor / główny konstruktor w dziedzinie elektroniki i automatyki górniczej (EMAG, MICON), telewizji kablowej (Ryntronik) i telekomunikacji (IT Partner Group). Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy MICON Sp. z o. o. specjalizującej się w projektowaniu i produkcji systemów bezpieczeństwa i sterowania dla górnictwa podziemnego.
prof. dr hab. inż. Stanisław Cierpisz
Dorobek naukowy 2016/2017
2016  Lista A
 1. S.Cierpisz, M.Kryca, W. Sobierajski: Control of coal separation in a jig using a radiometric meter. Minerals Engineering.Vol 2016 (30 pkt. IF 1.813)
 2. S.Cierpisz, J. Joostberens: Monitoring of a coal separation in a jig using a radiometric density meter. Measurement. Vol.80, 2016. (30 pkt. IF 1.74)
 3. S.Cierpisz, M.Kryca, W.Sobierajski, M.Gola: Radiometryczne metody monitoringu procesu rozdziału produktów w pulsacyjnej osadzarce węgla. Gospodarka Surowcami Mineralnymi.Volume 32, issue 2, 2016, str.5 - 30.(pkt.20, IF 0.63)
 4. S.Cierpisz: Wpływ automatycznej regulacji procesu wzbogacania węgla w osadzarce na jej efektywność ekonomiczną. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. issue 3, 2016.(pkt.20, IF 0.63)
Konferencje międzynarodowe
 1. S. Cierpisz, J. Joostberens: Monitoring of the pulsation cycle in a jig using a radiometric density meter. Mineral Engineering Conference 2016.(15 pkt.WoS)
 2. S. Cierpisz, J. Joostberens: Optimization of a radiometric density meter for monitoring
 3. of a coal separation process in a jig.17 IFAC Symposium on Control, Optimization and Automation in Mining, Mineral and Metal Processing. Vienna, 31.08 –2.09.2016
 4. S. Cierpisz, M.Kryca, W.Sobierajski: Radiometric control systems for refuse discharge in a jig. XVIII International Coal Preparation Congress. St.Petersburg, 27.06-1.07.2016
Konferencje krajowe
 1. S. Cierpisz: Regulacja ekstremalna w procesach grawitacyjnego wzbogacania węgla. EMTECH. Katowice, 7-8.04.2016.(pkt.4)
 2. S. Cierpisz, J. Joostberens: Filtr predykcyjny w zastosowaniu do cyfrowego przetwarzania sygnału z gęstościomierza radiometrycznego w układzie sterowania mechatronicznego systemu wzbogacania węgla kamiennego w osadzarce. EMTECH 2016.(pkt.4)
 3. S. Cierpisz, W. Sobierajski, M. Kryca, M. Gola: System sterowania osadzarką BOSS 2010. EMTECH 2016
Rozdział w monografii
 1. S. Cierpisz: Metody sterowania w procesach grawitacyjnego wzbogacania węgla. KOMEKO 2016, Szczyrk, 16-18.03.2016
2017 Lista A
 1. Cierpisz S.: A dynamic model of coal products discharge in a jig. Minerals Engineering, 2017, 105. (30 pkt., IF 2,28)
 2. Cierpisz S.: Strategies for control of parallel gravitational coal separation processes. IJMP 2017 (30 pkt. IF 1,56)
 3. Cierpisz S.: On-line monitoring of a coal separation process in a jig - a simulation study. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2018.(15 pkt. IF 0,567)
Konferencje krajowe
 1. Cierpisz S., Joostberens J.: Pomiar gęstości ośrodka w osadzarce z użyciem gęstościomierza radiometrycznego z licznikiem impulsów. Referat na IV Polski Kongres Górniczy, 20-22.11.2017 oraz przyjęty jako artykuł do Inżynierii Mineralnej (2017, 9 pkt.)