Polski Komitet Automatyzacji Kopalń Głębinowych i Odkrywkowych PCAMC
Polish Committee on Automation of Mines and Quarries PCAMC

40-189 Katowice, ul. Leopolda 31, POLAND
tel. + 48 (32) 2007-867  faks. + 48 (32) 2007-701
http://www.pcamc.pl/

NIP 634-01-36-894
KRS 0000071646
REGON 003550758

ING Bank Śląski S.A. 08 1050 1214 1000 0090 8045 0100


dr inż. Piotr Wojtas
Przewodniczący PCAMC

dr inż. Kazimierz  Miśkiewicz
Wiceprzewodniczący PCAMC

dr inż. Leszek Kasprzyczak
Sekretarz PCAMC