EMTECH 2016

W dniach 7-8 kwietnia 2016 roku w siedzibie intytutu EMAG w Katowicach odbyła się konferencja naukowo-techniczna EMTECH 2016 Zasilanie, telemetria i automatyka w przemyśle wydobywczym "Innowacyjność i bezpieczeństwo", współorganizowana przez Polski Komitet Automatyzacji Kopalń Głębinowych i Odkrywkowych PCAMC (więcej).

Konferencja była współfinansowana przez Polską Akademię Nauk.

EMTECH 2015

W dniach 6-8 maja 2015 roku w hotelu "Belvedere" w Zakopanem odbyła się konferencja naukowo-techniczna EMTECH 2015 Zasilanie, telemetria i automatyka w przemyśle wydobywczym "Innowacyjność i bezpieczeństwo", z sesją Polskiego Komitetu Automatyzacji Kopalń Głębinowych i Odkrywkowych PCAMC.

Patronatem konferencji był Minister Gospodarki Janusz Piechociński

Walne zebranie PCAMC

9 września 2013 r. w siedzibie firmy SEVITEL Sp. z o.o. odbyło się walne zebranie Polskiego Komitetu Automatyzacji Kopalń Głębinowych i Odkrywkowych PCAMC. Przyjęto na członków wspierających dwie spółki:
- Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.
- TELVIS Przedsiębiorstwo UsługowoProdukcyjne Sp. z o.o.
Serdeczne zapraszamy do współpracy kolejne podmioty.

Walne zebranie PCAMC

3 kwietnia 2013 r. w Instytucie EMAG odbyło się walne zebranie Polskiego Komitetu Automatyzacji Kopalń Głębinowych i Odkrywkowych PCAMC. 
W wyborach uzupełniających na członka Komisji Rewizyjnej wybrany został dr hab. inż. Stanisław Trenczek z Instytutu EMAG. Komisja Rewizyjna występuje w składzie: przewodniczący doc. dr inż. Franciszek Szczucki – Instytut EMAG, członek – dr inż. Antoni Wojaczek – Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, członek – dr hab. inż. Stanisław Trenczek – Instytut EMAG.
Podczas posiedzenia przedstawiono sprawozdanie rzeczowe i finansowe zarządu PCAMC za rok 2012 oraz udzielono absolutorium Zarządowi.

Przyjęto na członka zbiorowego Spółkę SEVITEL Sp. z o.o.

Serdeczne zapraszamy do współpracy kolejne podmioty.

Walne zebranie PCAMC

15 października 2012 r. w Instytucie EMAG odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Komitetu Automatyzacji Kopalń Głębinowych i Odkrywkowych PCAMC, będącego polską komórką International Committee on Automation of Mines and Quarries ICAMC działającą przy World Mining Congress.

Podczas posiedzenia przedstawiono sprawozdanie rzeczowe i finansowe zarządu PCAMC za rok 2011 oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W dalszej części przeprowadzono wybory, po których ukonstytuował się nowy Zarząd Stowarzyszenia PCAMC, w składzie:
 - przewodniczący – dr inż. Piotr Wojtas – dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG,
 - zastępca przewodniczącego – dr inż. Kazimierz Miśkiewicz – Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 - sekretarz – dr inż. Leszek Kasprzyczak – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
 - członkowie Zarządu: – dr inż. Bolesław Firganek – Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne i Usługowo-Handlowe "MICON" Sp. z o.o., w Katowicach,
 - dr hab. inż. Kazimierz Trybalski, prof. nadzw. w AGH – Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademi Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wybrana została także Komisja Rewizyjna, w składzie: przewodniczący (ponownie) doc. dr inż. Franciszek Szczucki – Instytut EMAG, członek – dr inż. Antoni Wojaczek – Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

[do góry]